Kvanttihypnoosi 

Hypnoosia pidetään vuorovaikutustilanteena, jossa toinen ihminen auttaa toisen ihmisen transsiin puheen ja suggestion avulla. Hypnoosi on yksi tapa vajota transsiin, sitten on esim. tanssi, rummutus tai muut äänet, valoon tuijottaminen jne. Meistä jokainen on transsissa päivittäin useita kertoja myös tiedostamattamme sitä, mm. haaveillessamme, keskittyessämme johonkin tai jopa autolla ajaessamme (toimimme ns. autopilotilla). Myös ennen nukahtamista ja unesta herätessä käymme läpi transsin eri tasoja.

Hypnoosi on muuntunut tajunnantila, jossa olemme hyvin keskittyneitä, erittäin suggestioalttiita ja ainakin osittain irti ulkoisesta, fyysisestä todellisuudesta ja ajan käsitteestä (aika katoaa vaikkei ulkoinen todellisuus katoaisikaan).

Meillä jokaisella on valtava tietopankki itsessämme, asia johon intuitiokin perustuu, ja tätä tietoa kvanttihypnoosi-istunnossa käytetään hyväksi. Ts. istunto etenee asiakkaan sisäisen viisauden johdattamana. Kun keho rentoutuu, mieli valpastuu vastaanottamaan tietoa käyttäen sisäisiä/henkisiä aisteja: kuvat, äänet, emootiot, kehotuntemukset, selvätieto. Hoitajana olen tilan ylläpitäjä ja autan asiakastani luottamaan korkeimman tietoisuuden/Rakkauden ohjaukseen ts. olemaan läsnä itselleen ja itsessään. Intentio istunnoille on, että niitä ohjaa Rakkaus ja että niissä tapahtuu hoidettavan korkein paras.
Yleensä asiakkaat kokevat eri aikakausien (menneitä, nykyajan ja tulevaisuuden) elämiä/tarinoita, joilla on yhteys tämän elämän ongelmiin ja/tai jatkuvasti omassa elämässään toistuvaan teemaan (kuten onnettomat suhteet, rahahuolet, terveydelliset seikat). Nämä kvanttihypnoosissa koetut elämät/tarinat ovat jokaisen asiakkaan oman ns. intuitiivisen mielen räätälöimiä ja alitajunnasta esiin nousevia tarinoita, joita voi ajatella mahdollisina menneinä/tulevina tapahtumina tai "vain" tarinoina, henkilökohtaisina elokuvina. Ominaista niille on kuitenkin se, että ne nousevat asiakkaan tietoisuuteen hänen sisäisestä viisaudesta käsin, jolloin niillä on tärkeä viesti. Ne ovat myös vihjeitä siitä, mitä asiaa hoidossa ns. työstetään. Nykyään on yhä enemmän tyypillistä myös se, että päädytään tyhjään tilaan ilman tarinaa tai tarvetta sellaisesta, jolloin kokemus voi olla enemmän kehollinen. Joka tapauksessa , aina tapahtuu irtipäästämistä ja eheytymistä, jonka parhaiten huomaa istunnon jälkeisinä päivinä tai viikkoina elämän ja olotilan muutoksina.

Kvanttihypnoosin avulla voidaan purkaan solumuistissa olevia traumoja, virheellisiä uskomuksia ym. asioita,jotka aiheuttavat ongelmia ja esteitä nykyisessä elämässämme. Hoidon aikana voi kokea vahvoja energiavirtauksia, kehotuntemuksia ja emootioita sekä nähdä tai aistia monenlaista aina väreistä ja äänistä, kuviin, hajuihin ja makuihin. Kvanttihypnoosi on alusta loppuun energiahoitoa, jonka aikana hoidettava kokee sisäisen maailmansa tai saamansa informaation kaikilla henkisillä aisteilla tai osalla niistä (näkeminen, kuuleminen, haistaminen, maistaminen, emootiot, selvätietoisuus, kehontuntemukset). Tämä on yksilöllistä. Toiset on enemmän visuaalisia kuin toiset ja toiset taas eivät näe ollenkaan kuvia, mutta ovat sitäkin enemmän kehollisia tai selvätietoisia jne.


Ero perinteiseen hypnoosiin

Kvanttihypnoosi poikkeaa perinteisestä hypnoosista, jossa hypnotisti/hypnoterapeutti antaa asiakkaalle suggestioita hypnoosin aikana. Näillä suggestioilla pyritään vaikuttamaan asiakkaan alitajuntaan, jotta saavutettaisiin toivottu tulos kuten tupakasta tai kivusta eroon pääseminen. Hypnotisoija ja asiakas ovat keskustelleet aluksi tavoitteista, joten hypnoosissa annetut suggestiot pohjautuvat tälle keskustelulle. Kvanttihypnoosi taas on energiahoitoa, jossa asiakas autetaan transsin avulla kääntymään sisäänpäin ja löytämään usein tiedostamattomat voimavaransa.  Kvanttihypnoosi-istuntojen yksi tärkein tekijä on antautuminen, ts. luottaminen ja irtipäästäminen kontrollista ja halusta määritellä kaikki kokemukset älyllisesti.
Ymmärrykseni mukaan, perinteisellä hypnoosilla hoidetaan oiretta, kuten addiktio, neuroosi tai univaikeudet, jolloin ongelman alkuperä, oireen syy saattaa jäädä hoitamatta (näin ollen oire voi "siirtyä" kehossa muualle). Kvanttihypnoosi taas hoitaa ihmistä kokonaisuutena käyttäen hyväkseen tietoa, jota rationaalinen mieli ei useinkaan ymmärrä.


Luetettava metodi

Nämä ovat istuntoja, joiden tarkoitus on auttaa muistamaan "kuka minä olen" ja siten löytää oma potentiaali. Tärkein ja vaikuttavin tekijä hyvin onnistuneelle kvanttihypnoosi-istunnolle on asiakkaan oma motivaatio. Ts. paras tulos saadaan, kun asiakas vilpittömästi haluaa kokea prosessin ja luottaa siihen, että sen avulla hän löytää avaimet mielensä ja kehonsa lukkoihin. Elämänkatsomus ei vaikuta istunnon onnistumiseen.


Joskus istunto laittaa kehossa puhdistusreaktion päälle, jolloin jälkikäteen voi tulla mm. oksettava olo, päänsärkyä, janon tunnetta, väsymystä, tunneheilahtelua, palelua tai hikoilu, vanha vaiva nousta hetkellisesti pintaan jne. Puhdistusoireisiin auttaa esimerkiksi veden juominen, kevyt liikunta ja ulkona, etenkin luonnossa oleilu. Tämä voi olla kehon viesti, että pitäisi levätä, koska alkanut prosessi on edelleen päällä. On hyvä ymmärtää, että huono olo ei merkitse mitään pahaa tai huonoa tapahtuneen vaan voimallista reaktiota, koska mahdollisesti on tapahtunut niin paljon. Usein myös istunnon varaamisen jälkeen, päiviä tai jopa viikkoja ennen istuntoa, unimaailma aktivoituu ja/tai erilaisia outoja tuntemuksia nousee pintaan. Tämä on merkki siitä, että prosessi istunnon suhteen on jo alkanut.

Kvanttihypnoosi etenee rakkaudellisesti, pakottamatta, asiakkaan viisaamman puolen ohjauksessa, jolloin minkä tahansa asian kohtaaminen tapahtuu laajemmasta ymmärryksestä käsin. Istunto etenee aina parhaalla mahdollisella tavalla, koska sitä ohjaa asiakkaan oma sisäinen viisaus, ei rationaalinen tietoinen mieli.  Istunnoissa tapahtuu se mitä hoidettava sillä hetkellä eniten tarvitsee, ei välttämättä se mitä hän eniten haluaa.

Kvanttihypnoositekniikka perustuu alun perin Dolores Cannonin QHHT-tekniikkaan. Marjut Saariniemi on muokannut QHHT-tekniikasta kvanttihypnoosin ja kouluttaa tekniikkaa Suomessa.


Voit tulla paikan päälle tai voidaan ottaa yhteys Skypen välityksellä.

Varaa oma hoitosi 040 519 0949, sari@saritantahti.fi tai varaa aika varauskalenterista.


Kvanttihypnoosi  n.2-3h 150€(sis. alv 24%)Yh­teys­tie­dot

Saritan Tähti
3308816-8
Sari Petäjä
040 5190949  WhatsApp
sari@saritantahti.fi
Kerava - Sompio

Copyright Saritan Tähti. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Posti
Puhelu